ZAKRES USŁUG

Szeroka specjalizacja to podstawa w zawodzie adwokata. Jeżeli nie jesteś pewien, jakiego rodzaju prawa tyczy się Twój problem? Zadzwoń – chętnie rozwieję Twoje wątpliwości!

Prawo rodzinne

  • Rozwód i separacja
  • Podział majątku małżonków
  • Alimenty
  • Kontakty z dziećmi
  • Zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletnich

Prawo karne

  • Obrona w sprawach karnych przed sądami
  • Postępowanie przed organami Policji oraz Prokuratury
  • Pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach karnych
  • Sprawy o wykroczenia
  • Wyrok łączny

Prawo spadkowe

  • Stwierdzenie nabycia spadku
  • Dział spadku
  • Sprawy o zachowek
  • Podważenie testamentu
  • Długi spadkowe

Prawo cywilne

  • Sprawy o zapłatę z umów
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę
  • Nieruchomości (uregulowanie ksiąg wieczystych, zasiedzenie, naruszenie własności nieruchomości)
  • Służebności
  • Gwarancje i rękojmia

Prawo karne wykonawcze

  • Dozór elektroniczny
  • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Postępowanie egzekucyjne

  • Egzekucja należności
  • Powództwo przeciw egzekucyjne
  • Ugody w postępowaniu egzekucyjnym
  • Skarga na czynności komornika
  • Zwolnienie majątku spod egzekucji

Postępowanie odszkodowawcze

  • Udział w postępowaniach o likwidację szkody
  • Odszkodowania komunikacyjne
  • Szkody na osobie (uszkodzenia ciała, śmierć)
  • Szkody na mieniu (uszkodzenia budynków i innego majątku)

Prawo pracy i ubezpieczeń społ.

  • Zapłata wynagrodzenia
  • Odszkodowania za niesłuszne zwolnienie
  • Przywrócenie do pracy
  • Mobbing
  • Odwołania od decyzji ZUS

Kancelaria

ul. Wałowa 25
44-300 Wodzisław Śląski

Prowadź do kancelarii w Wodzisławiu Śląskim

Filia

ul. Kościuszki 7/2
43-200 Pszczyna

Prowadź do kancelarii w Pszczynie

Kontakt

Godziny

Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 17.00
Preferowany jest uprzedni kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania.