ZAKRES USŁUG

Szeroka specjalizacja to podstawa w zawodzie adwokata. Jeżeli nie jesteś pewien, jakiego rodzaju prawa tyczy się Twój problem? Zadzwoń – chętnie rozwieję Twoje wątpliwości!

Prawo rodzinne

 • Rozwód i separacja
 • Podział majątku małżonków
 • Alimenty
 • Kontakty z dziećmi
 • Zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletnich

Prawo karne

 • Obrona w sprawach karnych przed sądami
 • Postępowanie przed organami Policji oraz Prokuratury
 • Pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach karnych
 • Sprawy o wykroczenia
 • Wyrok łączny

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Podważenie testamentu
 • Długi spadkowe

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę z umów
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę
 • Nieruchomości (uregulowanie ksiąg wieczystych, zasiedzenie, naruszenie własności nieruchomości)
 • Służebności
 • Gwarancje i rękojmia

Prawo karne wykonawcze

 • Dozór elektroniczny
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Postępowanie egzekucyjne

 • Egzekucja należności
 • Powództwo przeciw egzekucyjne
 • Ugody w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na czynności komornika
 • Zwolnienie majątku spod egzekucji

Postępowanie odszkodowawcze

 • Udział w postępowaniach o likwidację szkody
 • Odszkodowania komunikacyjne
 • Szkody na osobie (uszkodzenia ciała, śmierć)
 • Szkody na mieniu (uszkodzenia budynków i innego majątku)

Prawo pracy i ubezpieczeń społ.

 • Zapłata wynagrodzenia
 • Odszkodowania za niesłuszne zwolnienie
 • Przywrócenie do pracy
 • Mobbing
 • Odwołania od decyzji ZUS

Kancelaria

ul. 26 Marca 2B
44-300 Wodzisław Śląski

Prowadź do kancelarii w Wodzisławiu Śląskim

Kontakt

Godziny

Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 17.00
Preferowany jest uprzedni kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania.